Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym6 maja 2019 roku w Społecznej Szkole Podstawowej w Gzach odbyły się eliminacje do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu pułtuskiego w dwóch grupach rywalizacyjnych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat, grupa II – pozostali uczniowie, a jego celem jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Laureaci poszczególnych grup wiekowych otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Pułtuskiego Jana Zalewskiego, Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka oraz wójtów gmin z terenu powiatu pułtuskiego. Wręczenia nagród i pucharów dokonali: Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku Jarosław Olszewski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku Paweł Antośkiewicz, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Tomasz Sobiecki, Sekretarz Powiatu Katarzyna Jankowska oraz wójtowie gmin.