POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ’2018

W środę, 17 października w nowo otwartym budynku sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej.

Oprócz życzeń skierowanych do pracowników oświaty, Starosta Pułtuski i dyrektorzy powiatowych placówek edukacyjnych wręczyli łącznie 40 nagród przyznanych:

w  Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku:
– nagrodę Starosty Pułtuskiego-  nauczycielowi Rafałowi Chmielewskiemu;
– nagrodę dyrektora szkoły – nauczycielom: Michałowi Czarneckiemu, Małgorzacie Dudyś, Jolancie Gorczyńskiej, Janowi Pieńkowskiemu, Jolancie Rutkowskiej oraz pracownikowi administracji – Sławomirowi Karwackiemu.

w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku:
– nagrodę Starosty Pułtuskiego- nauczycielce Dorocie Sobocińskiej;
– nagrodę dyrektora szkoły – nauczycielom: Aleksandrze Lasockiej, Danucie Filipiak, Katarzynie Dydze, Łukaszowi Dymkowskiemu oraz pracownikom administracji i obsługi – Annie Kaźmierczak, Józefowi Sosnowikowi.

w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku:
– nagrodę Starosty Pułtuskiego – nauczycielce Teresie Zielińskiej;
– nagrodę dyrektora szkoły – nauczycielom: Annie Balcerowskiej, Barbarze Smutkiewicz, Jolancie Jadaś, Justynie Rachubie-Mućce oraz pracownikom administracji i obsługi – Ewelinie Piekarzewskiej, Zdzisławowi Wrzeszczowi, Janowi Murzie. 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku:
– nagrodę Starosty Pułtuskiego – nauczycielce Oldze Sepełowskiej;
– nagrodę dyrektora szkoły – nauczycielom: Małgorzacie Bandurskiej, Wiesławowi Cienkowskiemu, Joannie Gaweł, Monice Górskiej, Joannie Kaczmarczyk, Małgorzacie Kurpiewskiej, Annie Napiórkowskiej, Pawłowi Rembeckiemu, Żanecie Tkaczyk, Rafałowi Wiśniewskiemu oraz pracownikom administracji i obsługi –Barbarze Kakowskiej,  Małgorzacie Kozłowskiej, Elżbiecie Borek, Szczepanowi Barkale.

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku:
– nagrodę Starosty Pułtuskiego – psycholog Katarzynie Piotrowskiej;
– nagrodę dyrektora szkoły – pedagog, logopedzie Anecie Zając oraz pracownikowi administracji  Katarzynie Piechotce.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odznaczeniami państwowymi i  resortowymi wyróżniono:

– Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę” – nauczycielkę LO im. Piotra Skargi  Lidię Chymkowską;

– Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę” –  nauczycieli LO im. Piotra Skargi: Rafała Chmielewskiego, Michała Czarneckiego, Jacka Opałkę ;

– Medalem Komisji Edukacji Narodowej – nauczycielki ZS im. Bolesława Prusa: Barbarę Grąbczewską, Izabelę Gierek, Cecylię Sokołowską  oraz nauczycielki SOSW im. Anny Karłowicz – Barbarę Borek i Małgorzatę Kurpiewską.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi oraz występ Zespołu Simon & Simon (w składzie zespołu absolwent LO – Szymon Fabisiak).