POWIATOWO-GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE POD KRYPTONIMEM „PUŁTUSK 2018”

Zgodnie z programem szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2017-2022, 25 i 26 września 2018 r. na terenie powiatu pułtuskiego zostało przeprowadzone powiatowo – gminne ćwiczenie obronne pod kryptonimem ,,PUŁTUSK 2018” na temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”. Kierownikiem ćwiczenia był Starosta Pułtuski. Ćwiczenie zorganizowano we współdziałaniu z terenowymi organami administracji wojskowej i samorządowej powiatu pułtuskiego oraz stałym dyżurem wojewody mazowieckiego.

W ramach ćwiczenia zostały rozwinięte: stałe dyżury – starosty, organów gmin, powiatowych służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych powiatu; stanowiska kierowania akcją kurierską – starosty, organów gmin; powiatowe i gminne centra oraz zespoły zarządzania kryzysowego; wybrane elementy organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania obrony cywilnej starostwa oraz drużyny wykrywania i alarmowania gmin m.in. przekazywano komunikaty głosowe i dźwiękowe przez syreny alarmowe systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego.

Pierwszego dnia ćwiczenia rozwinięto zapasowe stanowisko łączności starosty i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz przeprowadzono, przy współdziałaniu ze Stowarzyszeniem „Przystanek Winnica”,  epizod – ewakuację Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy w związku z atakiem terrorystycznym.  W epizodzie uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.
Pod przewodnictwem dr Roberta Dynaka dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa odbyła się odprawa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem m.in. przedstawicieli organów administracji wojskowej.

Drugiego dnia ćwiczenia przeprowadzona została konferencja główna, na której wybrani  członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz organów zarządzania kryzysowego gmin powiatu pułtuskiego przedstawili staroście meldunki z realizacji zadań operacyjnych, rozwinięcia akcji kurierskiej oraz propozycje działań, wynikających z przekazanych przez zespół podgrywający ćwiczebnych sytuacji kryzysowych w okresie narastającego kryzysu  polityczno-militarnego i wprowadzonego stanu gotowości obronnej czasu kryzysu i wojny na terenie powiatu. Konferencji przewodniczyła wicestarosta Beata Jóźwiak, która w imieniu Starosty Pułtuskiego wręczyła biorącym udział w ćwiczeniach przedstawicielom organom wojskowych oraz dowódcy Jednostki Strzeleckiej 1313 albumy o 13 Pułku Piechoty. Szef Sztabu 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz dowódca Jednostki Strzeleckiej 1313 przekazali ryngrafy pamiątkowe wicestaroście oraz dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa.
W południe został przeprowadzony epizod praktyczny ćwiczenia z elementami działań militarnych, związany z symulowanym atakiem terrorystycznym na budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Staszica oraz położoną nieopodal śluzę i kładkę dla pieszych, odbiciem zajętych obiektów przez dywersantów z użyciem m.in. śmigłowca, pojmaniem terrorystów i udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym, przejęciem ładunku wybuchowego z zaparkowanego samochodu oraz pożarem budynku.
Podczas epizodu zostały sprawdzone procedury reagowania służb i straży oraz sił zbrojnych.
Po epizodzie praktycznym zorganizowano piknik militarny w parku przy pułtuskim WOPR.
W trakcie pikniku zaprezentowane zostały stoiska promocyjne, pokaz sprzętu wojskowego, strażackiego i policyjnego oraz innych instytucji. Dużą atrakcją było lądowanie śmigłowca.
Ponadto, podczas pikniku odbyły się pokazy: musztry wojskowej – w wykonaniu uczniów klasy mundurowej II b z innowacją pedagogiczną w zakresie bezpieczeństwa narodowego Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku; akrobatyczny – w wykonaniu członków Klubu Sportowego „Semiramida”, działań ratowniczych na wodzie – w wykonaniu pułtuskiego WOPR oraz tresury psów specjalnych – w wykonaniu żołnierzy z 2. Mazowieckiego Pułk Saperów w Kazuniu Nowym. Dla uczestników pikniku przygotowana została wojskowa grochówka.

W ćwiczeniu udział wzięli: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie; 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, organy gmin wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi, powiatowe służby, inspekcje i straże, jednostki organizacyjne powiatu, pracownicy wydziałów Starostwa oraz Nadleśnictwo Pułtusk.
Natomiast w epizodzie praktycznym swoje umiejętności zaprezentowali: Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Straż Miejska w Pułtusku, Jednostka Strzeleckiej 1313, Sekcja Strzelecka MLKS Nadnarwianka Pułtusk, Stowarzyszenie Cienie, Państwowa Straż Rybacka, Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku oraz śmigłowiec GRUPY POLMLEK.
Ponadto, w pikniku uczestniczyli przedstawiciele instytucji, służb, straży, stowarzyszeń , które brały udział w epizodzie praktycznym oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie, Klub Sportowy „Semiramida”, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz Klub Krótkofalowców SP6RLH, PZK SP5PAU i MASR.

Starosta Pułtuski dziękuje wszystkim uczestnikom ćwiczeniach oraz sponsorom:
Panu Andrzejowi Grabowskiemu – GRUPA POLMLEK,
Panu Sławomirowi Białczakowi – Piekarnia „Białczak”,
i Panu Sławomirowi Lenarcikowi – Zakład Mięsny „Lenarcik”.

EPIZOD – EWAKUACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WINNICY

25 WRZEŚNIA 2018 R.

26 WRZEŚNIA 2018 R.- KONFERENCJA GŁÓWNA

26 WRZEŚNIA 2018 R.- EPIZOD PRAKTYCZNY WRAZ Z ELEMENTAMI DZIAŁAŃ MILITARNYCH

26 WRZEŚNIA 2018 R.- PIKNIK MILITARNY