Powiatowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja został ustanowiony  Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Celem święta jest poprawa losu dzieci odrzuconych i osieroconych poprzez popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego.
Z tej okazji 25 maja 2018 r. na terenie Domu Polonii odbył się  piknik rodzinny, zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, w ramach współfinansowanego ze środków unijnych projektu Już dziś pracujemy na lepsze jutro.

W trakcie wydarzenia Anna Frejlich dyrektor PCPR wręczyła Beacie Jóźwiak wicestaroście wyróżnienie dla powiatu pułtuskiego, przekazane 16 maja podczas
VI Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie.  Powiat pułtuski, jako jeden z czterech powiatów w Polsce (!), nagrodzono za organizację rodzinnej opieki zastępczej.  W 2017 r. powiat pułtuski nie umieścił żadnego dziecka w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, kierując dzieci wyłącznie do form rodzinnych.
Uroczystość była okazją do uhonorowania dyplomami i statuetkami za całokształt pracy czterech rodzin – dwóch rodzin zastępczych niezawodowych,  rodziny zastępczej zawodowej  oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka.
Do wszystkich rodzin zastępczych życzenia oraz słowa uznania i podziękowania za ofiarowane dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, zrozumienie i miłość skierowały wicestarosta Beata Jóźwiak i  dyrektor PCPR Anna Frejlich.
Podczas pikniku wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego „JA W KRAINIE WYOBRAŹNI” oraz nagrodę specjalną ufundowaną przez Wicestarostę, która otrzymała Wiktoria Kuczyńska.
Na uczestników pikniku rodzinnego czekał poczęstunek oraz liczne atrakcje dla młodszych i starszych dzieci m.in. zabawy z animatorem, fotobudka, dmuchane zjeżdżalnie, rejsy gondolami.