POWIATOWE FORUM EDUKACYJNE’ 2017

15 marca 2017r. w  Auditorium Maximum Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyło się coroczne Powiatowe Forum Edukacyjne.
Organizatorami Forum byli Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku  prof. dr hab. Adam Koseski.
Forum oficjalnie otworzyła Pani Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski.

Oferty edukacyjne przedstawiły:
– Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku,
– Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku,
– Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie
oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku.

Po części artystycznej odbyło się zwiedzanie stoisk wystawienniczych ww. szkół oraz stoiska  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.