POWIAT PUŁTUSKI WSPIERA MŁODZIEŻ W WYBORZE DALSZEJ DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

Powiat Pułtuski wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi stających przed wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, pozyskał środki unijne na realizację projektu pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”.

Projekt  jest odpowiedzią na problem niskiego poziomu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.  Poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, a także realizację programu zewnętrznego wsparcia w szkołach Powiatu Pułtuskiego nastąpi lepsze  dopasowanie systemu kształcenia oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego do potrzeb rynku pracy. Pozyskane przez Powiat Pułtuski dofinansowanie pozwoli na kompleksowe wyposażenie utworzonych w ramach projektu Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPINKA). SPINKA będzie miejscem przyjaznym dla ucznia, wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy, nowoczesne,  multimedialne

narzędzia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. W ramach projektu powstanie internetowa platforma poświęcona tematyce doradztwa zawodowego, umożliwiająca wymianę i pozyskiwanie informacji oraz nawiązywanie kontaktów dla osób zainteresowanych tematyką doradztwa. Projekt przewiduje również utworzenie powiatowej sieci doradców zawodowych oraz nawiązanie współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami.
W ramach prowadzonych działań 180 uczniów ze szkół powiatowych objętych zostanie kompleksowym wsparciem z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (cykl warsztatów grupowych i indywidualnych, wyjazdy studyjne, konkursy z nagrodami).
Liderem projektu jest Powiat Pułtuski w partnerstwie z Gminami: Pułtusk, Świercze, Winnica oraz Zatory.

 

 Całkowita wartość projektu: 613 650, 00 PLN

 Wartość dofinansowania: 535 610,00 PLN

Wkład własny powiatu :       78.040,00 PLN

 Szkoły biorące udział w projekcie:

  • Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie,
  • Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,
  • Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku,
  • Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Księdza Biskupa Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku,
  • Publiczne Gimnazjum Jana Pawła II w Świerczach,
  • Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy,
  • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zatorach,
  • Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
  • Zespół Szkól Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.