POWIAT PUŁTUSKI POZYSKAŁ ŚRODKI NA LIKWIDACJĘ BARIER TRANSPORTOWYCH

Trzy projekty powiatu pułtuskiego  dot. zakupu samochodów typu mikrobus, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, otrzymały dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Samochody będą przeznaczone dla Domów Pomocy Społecznej w Obrytem i Ołdakach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Łączna wartość dofinansowania, przyznanego dla powiatu pułtuskiego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,  to 217.980 zł