Powiat Pułtuski pozyskał dofinansowanie na utworzenie CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Powiat Pułtuski pozyskał dofinansowanie w kwocie 2 394 825,00 zł w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Moduł I – utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie. Placówka powstanie po przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5. Wielkość powierzchni całkowitej centrum to ok. 669 m². Utworzony obiekt będzie uzupełnieniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie pobytu dziennego dla 18 osób i całodobowego dla 3 osób. Zakres wsparcia oferowanego przez placówkę będzie dostosowany do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami na podstawie przeprowadzonych diagnoz i opracowanego dla każdego uczestnika indywidualnego planu wsparcia. W budynku znajdować się będzie świetlica, jadalnia, sale: terapii ruchem, terapii komputerowej, rehabilitacji psychologicznej, 3 pokoje 1 osobowe z łazienkami na pobyt całodobowy, pomieszczenia socjalne, szatnia, kuchnia, łazienki, pomieszczenia biurowe.
Przewidywana wartość zadania to 3 210 962,44 zł.
Rozpoczęcie funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego zaplanowano na 1 czerwca 2022 r.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne