Powiat Pułtuski po raz kolejny realizuje program ,,Aktywny samorząd”

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w ubiegłych latach Powiat Pułtuski przystąpił do realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Jednostką realizującą program w imieniu powiatu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowych informacji udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku
ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
tel. /23/ 692-54-83
fax. /23/ 692-00-99
e-mail: sekretariat@pcprpultusk.pl
strony: www.pcprpultusk.pl
www.pfron.org.pl

Plakat 2018 Moduł I-pobierz
Plakat 2018 Moduł II- pobierz