POWIAT PUŁTUSKI ORAZ PARTNERZY WSPIERAĆ BĘDĄ ROZWÓJ DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W SZKOŁACH ZAWODOWYCH I GIMNAZJACH

Powiat Pułtuski  pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną  i otrzymał rekomendację do dofinansowania w kwocie 535 610,00 zł realizacji projektu pn. „ Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskimw ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Partnerami w projekcie są:
Gmina Pułtusk
Gmina Winnica
Gmina Zatory
Gmina Świercze

Wsparcie skierowane będzie do uczniów i nauczycieli następujących szkół:

Zespół Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

Zespól Szkół im. B. Prusa w Pułtusku

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. K. Potockiej w Pułtusku

Publiczne Gimnazjum Nr 3 im.  Księdza Biskupa Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku

Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku

Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie

Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zatorach

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach

 

W ramach projektu zaplanowane są następujące formy wsparcia dla nauczycieli i uczniów:

  1. Studia podyplomowe dla nauczycieli;
  2. Utworzenie w szkołach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, a w szczególności: prace adaptacyjne, zakup mebli, zakup laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz niezbędnych materiałów dydaktycznych ( podręczniki, teczki o zawodach, filmy, programy multimedialne);
  3. Opracowanie przez ekspertów merytorycznych dla każdej ze szkół i wdrożenie Indywidualnych Planów Wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego zgodnie z wymaganiami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej;
  4. Zajęcia dla uczniów: warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, wizyty studyjne u pracodawców;
  5. Nawiązanie współpracy szkół z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego – spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, PUP, CECH, uczelni wyższych. Zorganizowanie w każdej szkole przedsięwzięcia festiwal pracodawców i zawodów, opracowanie publikacji nt. lokalnych pracodawców, zawodów, umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców;
  6. Utworzenie Platformy Internetowej wyposażonej w gry, testy edukacyjno-zawodowe, ciekawostki z zakresu planowania dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, czat z ekspertem, pracodawcą, doradcą zawodowym. Dostęp do Platformy będą mieli młodzież, rodzice, nauczyciele oraz pracodawcy.

Projekt realizowany będzie od maja 2017r. do kwietnia 2019r.