POWIAT PUŁTUSKI ODEBRAŁ TRZY SAMOCHODY PRZYSTOSOWANE DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 kwietnia 2018 r. Powiat Pułtuski odebrał 3 samochody typu mikrobus – Ford Transit, 9 – osobowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.


Powiat Pułtuski otrzymał dofinansowanie w wysokości 217 980 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III- obszar D”,  zgodnie z umową zawartą 30 sierpnia 2017 r.  z Oddziałem Mazowieckim PFRON.  Całkowity koszt zakupu 3 samochodów to 457 560 zł. Samochody zostaną przekazane do użytkowania jednostkom organizacyjnym powiatu: Domowi Pomocy Społecznej w Obrytem, Domowi Pomocy Społecznej w Ołdakach i Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Dzięki nowym środkom transportu osoby niepełnosprawne będą miały ułatwiony dostęp do usług rehabilitacyjnych, leczniczych, edukacyjnych oraz dóbr kultury.