Powiat Pułtuski nadal na wysokim miejscu w rankingu inwestycyjnym

Powiat Pułtuski w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2017-2019, utrzymał wysokie miejsce. Na 314 powiatów znajdujących się w rankingu uplasował się na 10 pozycji. Miejsce w klasyfikacji określa się na podstawie wyliczenia wartości wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca badanego regionu. Średnia wartość wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca Powiatu Pułtuskiego wyniosła w badanych latach 395,84 zł.