Powiat Pułtuski na 8 pozycji w rankingu „Bogactwo samorządów”

Powiat Pułtuski od kilku lat utrzymuje się w czołówce rankingu „Bogactwo samorządów” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W roku 2021 utrzymaliśmy 8 pozycję.

Zamożność powiatu „per capita” czyli w przeliczeniu na każdego mieszkańca w 2021 r. wyniosła 1.441,53 zł. Obliczana jest ona na podstawie dochodów własnych samorządu oraz otrzymywanych subwencji.

Atutem rankingu jest kilkunastoletnia historia pozwalająca prześledzić zmiany dochodów każdego samorządu w czasie. Dane pochodzą ze sprawozdań finansowych JST oraz GUS, a stosowana metodologia nie zmienia się od początku publikowania rankingu. Każdy z samorządów przypisany jest do swojej kategorii dzięki czemu porównuje się go w obrębie podobnych jednostek.

Autorami rankingu są:

  • prof. Paweł Swianiewicz – ekonomista, kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Julita Łukomska, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

PEŁEN RANKING DO POBRANIA