POWIAT POZYSKAŁ OK. 3 MLN ZŁ Z FUNDUSZY UNIJNYCH NA TERMOMODERNIZACJĘ

POWIAT PUŁTUSKI POZYSKAŁ ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2. 946. 862,16 PLN
NA TERMOMODERNIZACJĘ DWÓCH BUDYNKÓW SZKÓŁ:

– Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku obejmować będzie :
– modernizację C.O,
– ocieplenie ścian zewnętrznych,
– ocieplenie stropodach wentylowanego i niewentylowego,
– wymianę drzwi zewnętrznych,
– wymianę oświetlenia na energooszczędne,
– montaż paneli fotowoltaicznych.

Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku obejmować będzie:
– modernizację C.O,
– ocieplenie ścian zewnętrznych,
– ocieplenie stropodach wentylowanego i niewentylowego,
– wymianę oświetlenia na energooszczędne,
– montaż zestawu kolektorów słonecznych

Całkowita wartość projektu:  3 686 534,75 zł
Wartość dotacji:                         2 946 862,16 zł
Wkład własny powiatu:              739 672,59 zł