Poświęcenie kapliczki w Nowym Niestępowie

Zabytkowa kapliczka – latarnia Matki Bożej Skępskiej w Nowym Niestępowie, która w tym roku została odrestaurowana dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Pułtuski od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została poświęcona 19 października 2021 r. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski oraz Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku. Przed kapliczką zgromadzili się mieszkańcy Gminy Pokrzywnica, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie na czele z Panią Dyrektor Danutą Borowską. W uroczystościach poświęcenie uczestniczyła również Wanda Gołębiewska Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Ciechanowie.

O historii kapliczki, jej powstaniu, fundatorach oraz walorach estetycznych zabytkowej budowli z końca XIX wieku opowiedział Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Rachuba.  Kapliczkę poświęcił k. Mirosław Borkowski Proboszcz Parafii św. Józefa w Pokrzywnicy.

Przypominamy iż, z końcem września br. zakończyły się roboty budowlane oraz prace konserwatorskie przy kapliczce. Prace zrealizowane zostały w ramach zadania pn.  Nowe Niestępowo, Roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem Zabytku, Kapliczka Przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gm. Pokrzywnica, Powiat Pułtuski, na które Powiat Pułtuski pozyskał 50.000,00 zł dofinansowania od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Łączna wartość zadania wyniosła 77.000,00 zł
Wkład własny Powiatu Pułtuskiego – 27.000,00 zł