Postępowanie przetargowe na budowę nowej siedziby KPP w Pułtusku

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje, że na stronie internetowej: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, którego przedmiotem zamówienia jest:
„KPP Pułtusk – budowa nowej siedziby przy ul. Curie Skłodowskiej 3”
Termin składania ofert: 23.11.2020 r. do godz. 10:00.