Polowanie zbiorowe na terenie miejscowości Lipniki, Pokrzywnica, Ciepielin, Mieszki Leśniki, Domosław, Bulkowo i Przewodowo Majorat.

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 101 „NEMROD”, ul. Wólczyńska 69C/52, 01-931 Warszawa uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) oraz zgodnie z zaleceniami Ministra Środowiska, po uzyskaniu zgody właściwego Lekarza Weterynarii w dniu 05-06 listopada 2022 r. w godzinach 8.00 – 18.00 przeprowadzi polowania zbiorowe  na terenie obwodów łowieckich Nr  182, 203, 223 w rejonie miejscowości: Lipniki, Pokrzywnica, Ciepielin, Mieszki Leśniki, Domosław, Bulkowo, Przewodowo Majorat.

Jednocześnie informujemy, że granice obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie zostanie oznaczony tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym (Dz.U. poz. 1939).