Podsumowanie stażu zawodowego w Portugalii uczniów z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Dzięki pozyskanemu przez Powiat Pułtuski dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 16 uczniów z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wyjechało na 2-tygodniowy staż zawodowy do Portugalii –pobierz informację