Podpisano umowy na przebudowę dróg powiatowych

7 września br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku podpisane zostały dwie umowy na zadania związane z przebudową dróg powiatowych oraz budową mostu.

Pierwsza inwestycja – przebudowa drogi powiatowej Nr 2422W na odcinku Strzegocin – Begno – Szyszki będzie polegała na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, wraz z poszerzeniami na łukach, odtworzeniu istniejących rowów drogowych ziemnych do odwodnienia drogi, wykonaniu poboczy gruntowych z mieszanki kruszyw, przystanków autobusowych  wyznaczonych na jezdni wyposażonych w perony utwardzone z betonowej kostki brukowej, wykonaniu chodnika z kostki betonowej przy jezdni, budowę zjazdów utwardzonych betonem asfaltowym lub kruszywem w  granicach pasa drogowego na całym odcinku drogi objętej przebudową, przebudowę zjazdów w drogi wewnętrzne, wykonanie stałej organizacji ruchu w tym oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie systemu odwodnienia drogi.
Koszt robót budowalnych w ramach zadania: 12 299 999,99 zł 
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład
– Program Inwestycji Strategicznych: 9 500 000,00 zł 

Druga inwestycja – budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka.
Docelowe parametry drogi: szerokości jezdni 6 m, obustronne pobocza o szerokości 1 m. Na moście zostaną wykonane obustronne chodniki.
Koszt robót budowalnych w ramach zadania: 2 828 282,82 zł 
Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Infrastruktury
z rezerwy subwencji ogólnej: 905 000,00 zł