Podpisano umowę z Wykonawcą rozbudowy drogi powiatowej na odc. Grabówiec – Zatory

8 sierpnia 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory” o łącznej długości 7,4 km.

W ramach zadania zostanie wykonane poszerzenie nawierzchni jezdni do 5,5 m, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi, wykonanie nowych poboczy, przebudowa przepustu w m. Borsuki, przebudowa istniejących zjazdów i skrzyżowań z wykonaniem nawierzchni bitumicznej oraz ustawienie nowych znaków pionowych.

Wartość prac – ok. 5,8 mln zł.

Zadanie współfinansowane zostanie przez Lasy Państwowe.

Planowany termin zakończenia prac – IV kwartał 2018r.