PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU TĄSEWY – SKÓRZNICE – ETAP II

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, 13 czerwca 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, a firmą „UNI – BUD Tomasz Paradowski” z Nowego Skaszewa na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Tąsewy – Skórznice – etap II.

W ramach zadania zostaną wykonane zjazdy wraz z przepustami i odtworzeniem odwodnienia drogi, jako ostatni etap przebudowy ww. odcinka.drogi powiatowej w m. Skórznice z roku 2016.
Wartość prac to 259.505,40 zł.
Planowany termin zakończenia prac – IV kwartał 2018r.