Podpisano umowę z Wykonawcą przebudowy drogi powiatowej na odc. Szyszki – Żebry Falbogi

21 czerwca 2018r. Powiat Pułtuski podpisał umowę z firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu, na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno odc. Szyszki – Żebry Falbogi.
W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku o dł. 5,323 km z poszerzeniem do 6 m, budowa: poboczy z kruszyw,  chodników w m. Szyszki, 5 zatok autobusowych, przebudowa odwodnienia drogi oraz  nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Wartość prac to 5 939 000 zł.
Zadanie współfinansowane jest z budżetu Gminy Gzy w kwocie 550 000 zł. Po ogłoszeniu naboru wniosków, Powiat Pułtuski będzie wnioskował o refundację części kosztów poniesionych na realizację tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany termin realizacji prac – IV kwartał 2018 r.