PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NA ODC. PUŁTUSK UL. MICKIEWICZA – LIPNIKI STARE

 16 kwietnia 2018r. została podpisana umowa na  realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza –Lipniki Stare z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic.

W ramach przebudowy: na całym 6,8 km odcinku drogi będzie wykonana nowa nawierzchnia jezdni,  zostanie wybudowane ponad 5 km chodników ( w Pułtusku i Lipnikach Starych) oraz ścieżka rowerowa o długości 2,2 km na  odcinku  w granicach miasta. Dodatkowo na poprawę  bezpieczeństwa istotny wpływ będzie miało nowe oznakowanie drogi.
Wartość prac to 8.888.888,88 zł. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej udzielonej z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 4.129.504,77 zł.

Planowany terminy realizacji prac:
– etap 1 – zakres robót budowlanych na odcinku od miejscowości Lipniki Stare do granicy miasta Pułtusk do 15.11.2018r.,
– etap 2 od granicy miasta Pułtusk do skrzyżowania ulicy Mickiewicza z Tysiąclecia i Jana Pawła II w Pułtusku do 31.05.2019r.