PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ PRUT WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODC. DROGI POWIATOWEJ W M. ZATORY

12 czerwca 2018r.  została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim,  a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk”  z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu,  na realizację budowy mostu przez rzekę Prut wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej w m. Zatory.

W ramach zadania zostanie wykonane: rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego przez rzekę Prut, przebudowa drogi na odcinku 1204 mb z poszerzeniem jezdni do 5,5 m, budową poboczy żwirowych, zjazdów oraz odtworzeniem rowów przydrożnych.
Wartość prac to 2.525.252,52 zł.
Zadanie współfinansowane jest z  rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 630 800 zł. Planowany termin realizacji prac – IV kwartał 2018 r.