Podpisano umowę na budowę poczekalni autobusowej w Pułtusku

6 listopada 2018 r. została zawarta umowa na wykonanie zadania pn.: „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej” pomiędzy Powiatem Pułtuskim a firmą TOM-BUD Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z Pułtuska.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do 31.05.2019 r.

Poczekalnia autobusowa będzie zlokalizowana w Pułtusku, przy ul. Nowy Rynek (vis-a- vis Powiatowego Urzędu Pracy). Będzie to budynek jednokondygnacyjny, o pow. użytkowej
ok. 120 m2 , w którym znajdować się będą: poczekalnia, kasa biletowa, toalety (w tym dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenia techniczne.