Podpisanie umowy o dofinansowanie na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Plakat - Centra Opiekuńczo-Mieszkalne26 maja br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Starosta Pułtuski Jan Zalewski podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych. Przewidywana wartość inwestycji to 3 210 962,44 zł, dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 394 825,00 zł.

W uroczystości uczestniczyli Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Członkowie Zarządu Powiatu w Pułtusku – Halina Banach oraz Zbigniew Księżyk.

Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego będzie doskonałym uzupełnieniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie powiatu pułtuskiego. Placówka zapewni możliwość dziennego pobytu dla 18 osób oraz całodobowego dla 3. Osoby te, obok różnorodnego wsparcia, będą miały możliwość niezależnego i godnego funkcjonowania. Zakres oferowanych usług zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami na podstawie przeprowadzonych diagnoz i opracowanego dla każdego uczestnika indywidualnego planu wsparcia. W budynku znajdować się będą m.in. świetlica, jadalnia, sale terapii, pokoje, pomieszczenia socjalne, kuchnia, łazienki i pomieszczenia biurowe.