PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH, HISTORYCZNYCH I KULTURALNYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM”

loga

Powiat Pułtuski  pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i otrzymał dofinansowanie w kwocie 50 013,00 zł na realizację projektu
pn.
„Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych w Powiecie Pułtuskim
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 9 czerwca 2017 r. Starosta Pułtuski – Jan Zalewski, Wicestarosta Pułtuski – Beata Jóźwiak oraz Skarbnik Powiatu – Krystyna Rzepnicka podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę na ww. projekt.

Celem projektu będzie:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zorganizowanie w 2018 r. otwartej imprezy plenerowej ukazującej walory turystyczne, historyczne i kulturalne Powiatu Pułtuskiego

Planowane efekty:

  • podnoszenie jakości życia społeczności poprzez organizację imprezy promującej lokalne walory Puszczy Białej, Powiatu Pułtuskiego oraz LGD „Zielone Mosty Narwi”,

  • przejazd gondolami dla mieszkańców Powiatu Pułtuskiego oraz turystów odwiedzających nasz region po Narwi w celu pokazania walorów oraz pięknych krajobrazów Puszczy Białej,

  • wystawienie stołów regionalnych przez lokalnych przedsiębiorców oraz rolników w celu zapoznania uczestników Pikniku z walorami kulinarnymi regionu Puszczy Białej, np. regionalnymi specjałami ekologicznymi,

  • zaproszenie lokalnych zespołów ludowych oraz kurpiowskich, w celu kultywowania tradycji, obrzędów i kultury kurpiowskiej.

Miejsce realizacji projektu: Powiat Pułtuski

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 78 600,00 PLN

Wartość dofinansowania: 50 013,00 PLN