Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Zatorach

Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach6 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku podpisano umowę pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach” – odc. 1,717 km. W ramach zadania zostanie wykonana jezdnia z betonu asfaltowego o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, odtworzone rowy i zjazdy oraz wykonane oznakowanie pionowe.

Zadanie finansowane w ramach środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, budżetu Powiatu Pułtuskiego oraz budżetu Gminy Zatory.

Wartość robót budowlanych to: 1 155 115,51 zł.