Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej (nr 3437W ulica Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku)

10 lipca 2020r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna z Wołomina, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku”.

W ramach inwestycji wykonana zostanie warstwa ścieralna na długości 701 mb wraz z wykonaniem studni ściekowych, wymianą włazów kanałowych, regulacją studzienek,  lokalną wymianą krawężników i kostki brukowej, a także wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wartość prac to 632.523,44 zł brutto. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Powiatu.

Termin realizacji: do 31.08.2020r.