Podpisanie umowy na przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku

10 lipca 2020r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą WALD – GLOB Jan Radecki Spółka Jawna z Pułtuska, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”.

Zadanie będzie polegało na przebudowie istniejącego budynku, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku. W ramach prac planowane jest poszerzenie wewnętrznej pochylni dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Zaprojektowano nowy układ drogowy w obrębie działki. Planowane jest stworzenie 10 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych, przejazd dla karetki i wozu bojowego straży pożarnej. Zaprojektowano częściową modernizację elewacji, jak również dostosowanie budynku do wymogów w zakresie zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej, w tym przebudowę instalacji sanitarnej, elektrycznej. Uwzględniono rozprowadzenie sieci internetowej i TV. Przewidziano modernizację wszystkich pomieszczeń administracyjnych, dydaktyczno-terapeutycznych i sal dla wychowanków. W ramach realizacji zadania konieczna jest również modernizacja łazienek dla osób niepełnosprawnych. Strefy holów Ośrodka zostaną oddzielone przeszklonymi drzwiami. Zaprojektowano szyb i windę wewnętrzną w celu poprawy komunikacji pionowej. W całym obiekcie zaplanowano wymianę podłóg na nowe – tarkett. W trakcie modernizacji: zostaną poszerzone otwory drzwiowe; wymieniona zostanie stolarka drzwiowa; wykonane będą niezbędne przemurowania ścianek działowych; skute będą stare i naniesione nowe tynki; wykonane zostaną prace malarskie; zamurowane będą istniejące otwory doświetlające.

Wartość umowy podpisanej z Wykonawcą na roboty budowlane wynosi 2.083.333,00 zł brutto. Zadanie w 50% współfinansowane jest z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji:

1) zakres robót budowlanych dla etapu I: do 28.08.2020r.

2) zakres robót budowlanych dla etapu II: do 13.08.2021r.