Podpisanie umów na dofinansowanie trzech ważnych inwestycji

9 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie trzech ważnych inwestycji:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku
  Obryte – Gródek Nowy – dofinansowanie w kwocie 3 560 466 zł, planowany koszt
  inwestycji ok. 5 934 112 zł.
 2. Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach
  – dofinansowanie w kwocie 46 876 zł, planowany kosz inwestycji 93 752 zł.
 3. Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz
  w Pułtusku – dofinansowanie w kwocie 1 721 385 zł, planowany koszt
  inwestycji  ok. 3  442 770 zł.

W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowy podpisał Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, ze strony Powiatu Pułtuskiego Jan Zalewski Starosta Pułtuski,  Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski.
W uroczystości uczestniczyli:
Elżbieta Bogucka Z-ca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie; Wójt Gminy Obryte Sebastian Mroczkowski; Tadeusz Nalewajk   Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku; Członkowie  Zarządu Powiatu w Pułtusku: Halina Banach, Emilia Gąsecka, Zbigniew Księżyk oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu: Aldona Iniarska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku, Witold Chrzanowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.