Piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

2 czerwca 2017 roku na terenie Domu Polonii w Pułtusku odbył się  piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowany w ramach projektu  pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro,  współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część środków na organizację pozyskano z budżetu powiatu.

Piknik zorganizowano dla rodzin zastępczych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej będących uczestnikami/uczestniczkami projektu pozakonkursowego i ich otoczenia.

Podczas uroczystości wyróżnionych zostało 6 rodzin: 3 rodziny zastępcze spokrewnione, 2 rodziny niezawodowe oraz 1 rodzinny dom dziecka. Serdeczne życzenia oraz podziękowania za ofiarowaną dzieciom troskę, miłość i codzienne wychowanie złożyli  Jan Zalewski Starosta Pułtuski oraz  Anna Frejlich  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Rodzice zastępczy otrzymali pisemne podziękowania oraz kwiaty. Trud, niesamowitą wartość tworzenia nowych oraz wspierania już istniejących rodzin zastępczych ukazywał referat wygłoszony przez Justynę Pawłowską koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej .

Dla uczestników/uczestniczek pikniku rodzinnego – oprócz poczęstunku w postaci grilla – czekało wiele atrakcji m.in.  pokaz przygotowany przez zawodników Klubu Sportowego „Semiramida”, loteria fantowa, malowanie twarzy, zabawy z animatorem, rejsy gondolą po Narwi oraz przejażdżki kucykami.

INFO: PCPR