Odnośnik

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży. Jego celem są działania promocyjno – profilaktyczne upowszechniające kulturę fizyczną i sport, krajoznawstwo i turystykę oraz wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez:

  1. Wydanie opracowania promującego walory krajoznawcze powiatu.
  2. Zorganizowanie imprezy krajoznawczo – turystycznej.
  3. Promocja tradycyjnych produktów lokalnych w ramach dziedzictwa kulinarnego.

Uchwała-nr-656-2022-Zarządu-Powiatu-w-Pułtusku-z-15-czerwca-2022.pdf

Załącznik-do-Uchwały-nr-656-2022-Zarządu-Powiatu-w-Pułtusku-z-15-czerwca-2022.pdf – ogłoszenie o konkursie

Wzór-Oferta-realizacji-zadania-publicznego.docx

Wzór-Sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego.doc