Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziem pułtuskiej. Jego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów z rękodzieła artystycznego upowszechniających tradycje folkloru ziemi pułtuskiej, w tym Puszczy Białej.

Uchwała nr 305/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z 9 lipca 2020 r. wraz z ogłoszeniem o konkursie (PDF)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (PDF)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (PDF)