Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury , folkloru ziemi pułtuskiej

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury , folkloru ziemi pułtuskiej.

Uchwała nr 582/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z 10 maja 2018 r. (PDF)
Załącznik do uchwały nr 582/2018 – ogłoszenie o konkursie (PDF)
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (PDF)