Opłaty

  • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pobierz
  • Wydział Komunikacji i Dróg – pobierz
  • Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – pobierz
  • Wydział Budownictwa i Architektury – pobierz
  • Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – pobierz