Ogólnopolska konferencja naukowa „Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego”

8 czerwca 2018 r. w Sali Senatu Akademii Humanistycznej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa  „Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego”, zorganizowana przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz  Starostwa Powiatowe w: Pułtusku, Makowie Mazowieckim i Ostrołęce.

Konferencję honorowym patronatem objęli:

prof. dr hab. Adam W. Koseski –  Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;
– prof. nadzw. dr hab. Roman Engler –  Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży;
– dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk  z Wydziału  Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział Olsztyn;
– Jan Zalewski Starosta Pułtuski;
– dr Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki;
–  Zbigniew Deptuła Starosta Makowski.

Celem konferencji było przedstawienie krajowego systemu zarządzania kryzysowego,
z wyeksponowaniem w jego strukturze roli administracji samorządowej, szczególnym zwróceniem uwagi na elementy wykonawcze oraz organizację działań podczas imprez masowych i zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka.

Cele konferencji zrealizowano w ramach trzech paneli tematycznych. Pierwszego panelu zatytułowanego Administracja samorządowa w systemie bezpieczeństwa publicznego, drugiego, który stanowiła wizyta w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku i trzeciego poświęconego elementom i podmiotom wykonawczym w zarządzaniu kryzysowym.

Jednym z prelegentów był dr Robert Dynak, Dyrektor Wydziału Zarządzania Starostwa Pułtuskiego, który wygłosił referat nt.: „Koncepcja powiatowego systemu bezpieczeństwa”.

Ciekawym elementem konferencji była wizyta jej uczestników w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Mogli oni naocznie przekonać się jak na szczeblu powiatowym realizowane są przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Uczestników konferencji zapoznano z przepisami regulującymi tę problematykę, zasadami funkcjonowania Centrum, zadaniami i sposobem ich realizacji. Następnie zaprezentowano praktyczne wykorzystanie sprzętu  i możliwości technicznych. Duże wrażenie na słuchaczach zrobił pokaz działania Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności. W tym dniu był to tylko pokaz testowy. Natomiast już w sobotę 9 czerwca system został wykorzystany praktycznie. Posłużył do informowania mieszkańców Pułtuska i okolicznych sołectw o awarii sieci wodociągowej, podejmowanych w związku z nią działaniach, rozmieszczeniu punktów czerpania i dystrybucji wody i innych istotnych danych.

W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób w tym ok. 60 naukowców z całej Polski. Starostwo Powiatowe w Pułtusku reprezentował Starosta Jan Zalewski oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego dr Robert Dynak. Liczną grupę stanowili uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, którzy przybyli na konferencję wraz z dyrektorem Jarosławem Duchniakiem i wychowawcami oraz studenci pułtuskiej Akademii.