Ogłoszono przetarg na rozbudowę dróg powiatowych na odcinkach: droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i Grabówiec – Zatory

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku  ogłosił przetarg na rozbudowy dróg powiatowych na odcinkach: droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i  Grabówiec – Zatory, o łącznej długości ok. 7,5 km.
Termin składania ofert – 12.07.2018 r. (godz. 10.00)

W budżecie powiatu pułtuskiego na sfinansowanie zadania przewidziano kwotę 5 200 000 złotych, w tym: 2 600 000 zł – dofinansowanie z Funduszu Leśnego  i  700 000 zł – wsparcie finansowe z budżetu Gminy Zatory .