Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pułtusku

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pułtusku o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2018 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie – pobierz.pdf

Formularz zgłoszeniowy na członka Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – pobierz.pdf