OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pułtusku o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

PRAWIDŁOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [32KB]