Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowań o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (poł. na terenie gm. Winnica)

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowań o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (poł. w Skarżycach, Rębkowie, Winnicy – gm. Winnica) –pobierz