Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Informacja o zamiarze ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonych jako działki
nr ewid.: 25 i 38/2 w obrębie 11 miasta Pułtuska oraz 24/7 w obrębie 9  miasta Pułtuska, których stan prawny jest nieuregulowany –pobierz