Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ( obr.23 m.Pułtuska, dz. nr 34/3)

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 23 miasta Pułtuska , działka numer 34/3  – pobierz