Oficjalne przekazanie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich

17 lipca 2019 r. Zarząd Powiatu w Pułtusku podjął uchwały o powierzeniu stanowisk dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi, Zespole Szkół im. Bolesława Prusa oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
Stanowiska zostały powierzone kandydatom wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego na okres 5 lat tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia2024 r.:
– w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi – Pani Annie Majewskiej
– w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa – Pani Dorocie Orłowskiej
– w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz – Pani Aldonie Iniarskiej.
Wszystkim Paniom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.