Oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski na rok szkolny 2018/2019

Oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski na rok szkolny 2018/2019 :

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku

Oddziały z przedmiotami rozszerzonymi:
A – językowo – biznesowy  (geografia, język angielski, język polski)
B – politechniczno  – ekonomiczny (matematyka, informatyka, fizyka/geografia)
C – prawno – dziennikarski (historia, wiedza o społeczeństwie, język polski)
D – medyczno – biotechnologiczny (biologia, chemia/matematyka)

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku:

I liceum Ogólnokształcące:
innowacja: Bezpieczeństwo narodowe

Technikum Nr 1:                                                          Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1:
– Technik logistyk                                                         – Elektromechanik pojazdów samochodowych
– Technik informatyk                                                   – Magazynier logistyk
– Technik ekonomista
– Technik elektronik

Szkoła policealna dla dorosłych
(termin składania wniosków  o przyjęcie do szkoły: od 25 do 28 czerwca 2018 r.)
– Technik administracji
– Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Zespół Szkół im. Bolesława  Prusa w Pułtusku:

Technikum Nr 2:                                                        Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2:
– Technik żywienia i usług gastronomicznych       – Kucharz
innowacja: Dietetyka                                                innowacja: Barman
– Technik organizacji reklamy                                  – Klasa wielozawodowa
– Technik usług fryzjerskich
innowacja: Wizaż
– Technik budownictwa
Klasa  patronacka:  firma Budomur

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły: od 10 do 18 maja 2018 r.