Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2022/2023 przygotowaną przez szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Pułtuski:
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku,
Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Nasze szkoły oferują nie tylko atrakcyjne kształcenie na wysokim poziomie, ale również zapewniają ciekawe praktyki, staże oraz możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych w wielu poszukiwanych na rynku pracy kierunkach.

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku

Oddziały:
A – lingwistyczny (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język niemiecki, język polski)
B – politechniczny (z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, informatyka, fizyka)
C – humanistyczny (z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie)
D – medyczny (z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, język angielski)
Eeuropejski (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, geografia, język polski)

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku 

I Liceum Ogólnokształcące:
Oddział:
filologiczny (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język polski oraz przedmiotem uzupełniającym: język angielski w biznesie)

Technikum Nr 1:
Technik informatyk (z przedmiotem rozszerzonym: informatyka oraz przedmiotem uzupełniającym: język angielski w IT)
Technik programista (z przedmiotem rozszerzonym: matematyka oraz przedmiotem uzupełniającym: język angielski w programowaniu)
Technik logistyk (z przedmiotem rozszerzonym: geografia)
Technik ekonomista (z przedmiotem rozszerzonym: geografia)
Technik rachunkowości (z przedmiotem rozszerzonym: geografia)

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1:
Klasa wielozawodowa według klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (np. fryzjer, sprzedawca, elektryk)

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Technikum Nr 2:
Technik reklamy (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, geografia)
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, geografia)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, biologia)
Technik usług fryzjerskich (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, biologia)

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2:
Kucharz (teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe odbywa się na terenie szkoły)
Klasa wielozawodowa według klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (np. fryzjer, sprzedawca, elektryk)

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły: od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r.