Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu pułtuskiego

W związku ze stałą poprawą sytuacji powodziowej, systematycznym zmniejszeniem się stanu wody na rzece Narew  oraz korzystną prognozą pogody na najbliższy okres – Starosta Pułtuski od godz. 8:00  26 stycznia 2018 r. odwołuje alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu dla gmin: Obryte, Pułtusk, Pokrzywnica, Zatory.