Odbiór rozbudowy dróg powiatowych na odcinkach: droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i Grabówiec – Zatory

31 października 2018 r. dokonano odbioru robót zrealizowanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec
i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec  – Zatory”.

W czynnościach odbiorowych uczestniczyli: Jan Zalewski –  Starosta Pułtuski, Grzegorz Falba – Wójt Gminy Zatory,  Robert Wielkowski -Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk, Włodzimierz Kaczmarczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych; Cezary Mikołajewski – Inspektor Nadzoru,  Jan Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele Wykonawcy inwestycji –   firmy Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic.
Zakres robót obejmował: przebudowę nawierzchni bitumicznej na odcinku o łącznej długości 7,4km wraz z poszerzeniem jezdni do 5,5m, wykonanie nowych poboczy z kruszyw łamanych, reprofilację rowów przydrożnych, przebudowę przepustu pod drogą w m. Borsuki, budowę zjazdów z dróg oraz ustawienie nowego oznakowania pionowego.
Wartość całego zadania inwestycyjnego to ponad 5,8 mln zł. Zadanie współfinansowane jest w kwocie 2,6 mln zł przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i w kwocie 700 tys. zł przez Gminę Zatory.