Odbiór przebudowy drogi powiatowej na odc. Szyszki-Żebry Falbogi

W piątek, 23 listopada 2018r. dokonano odbioru prac związanych z realizacją zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno odc. Szyszki – Żebry Falbogi”. Wykonawcą prac była firma „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic.

W ramach zadania przebudowano przepust pod drogą w m. Skaszewo Włościańskie, wybudowano: na odcinku o długości ponad 5,3 km nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych (poszerzoną do 6m), pobocza z kruszyw, chodnik w m. Szyszki wraz z jednostronnym krawężnikiem na odcinku Szyszki-Skaszewo (przygotowanym pod budowę chodnika w II etapie robót), parking przy cmentarzu w m. Szyszki, 4 zatoki autobusowe, zjazdy o nawierzchni z kruszyw, wykonano renowację istniejących rowów przydrożnych  oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość zrealizowanych prac to prawie 6 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 550 tys. zł z budżetu Gminy Gzy oraz prawie 360 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.