Odbiór prac związanych z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Pułtusk ul. Białowiejska

 

W środę, 8 kwietnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Pułtusk ul. Białowiejska. W ramach zadania wykonano: nową nawierzchnię jezdni, pobocza z kruszyw i renowację rowów odwadniających, chodniki na obszarze zabudowanym miasta, nowe zjazdy oraz przebudowano przepusty pod drogą.

Wartość odebranych prac wraz z nadzorem inwestorskim to 2.340.910,00 zł. Zadanie zostało współfinansowane z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w wysokości do 1.872.728,00 zł.